Circuits del serveiAlta d'una nova revista digital

 

  1. El responsable de la revista fa una sol·licitud del servei mitjançant el formulari d'alta, que s'haurà d'ajustar al Reglament de revistes científiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
  2. La sol·licitud per a la publicació d’una nova revista científica es lliurarà al Registre General de la UAB adreçada al vicerectorat que tingui la responsabilitat sobre l’àmbit de publicacions, que la presentarà al Consell de Publicacions perquè l’estudiï i emeti una proposta de resolució.
  3. El Servei de Publicacions assessorarà sobre els requisits necessaris per poder tramitar la sol·licitud o proposta per a la publicació d’una nova revista científica (sp.revistes.digitals@uab.cat).

 

Petició de suport tècnic i/o funcional

 
Circuit de Suport Técnic
 
 
  1. Totes les revistes gestionen i centralitzen les peticions dels seus usuaris (lectors, autors, editors, revisors...).
  2. En cas de no poder resoldre el dubte que se'ls planteja, traslladen la petició al ReDi.
  3. Si la petició es telefònica l'atendrà el suport funcional que respondrà al dubte o el derivarà a qui correspongui (mitjançant formulari web).
  4. Si la petició es mitjançant formulari web, el sistema de gestió d'incidències decidirà el destinatari de la petició (suport tècnic o coordinació).