Frequently Asked Questions


 1. Crear un nou número. Es pot fer amb un usuari que tingui rol de gestor.  Àrea personal > Crea un número.
  Emplenar les dades corresponents, on "Identificador públic del número" és "vxx-nxx" o "vxx", depenent si s'edita més d'un número a l'any o tant sols un número, que en aquest cas, etiquetem com a volum. S'ha de traduïr el títol a tots els idiomes de navegació.


   
 2. Assignar els articles al número que volem publicar. Pestanya Edició (de cada article) > PlanificacióPlanifica per a la publicació a. Abans de pubilcar el número cal ajustar la data de publicació de cada article.


   
 3. Completar les dades del sumari. Per accedir als futurs números: Àrea personal > Editor/a > Números > Propers números.
  A la pestanya Taula de continguts trobarem els articles assignats, on encara els podem reordenar. Indispensable emplenar la ID pública i l'intèrval de pàgines.


   
 4. ID pública ha de seguir la fòrmula "vxx-nxx-cognomautor1-cognomautor2-cognomautor3-et-al". Els cognoms no poden incloure accents, apòstrofs, circumflexes, ñ ni ç. Per tant Marçal = marcal; Núñez = nunez.
  Els cognoms compostos es consideren com un sol cognom. Fem constar com a màxim tres autors, i en cas que n'hi hagi més s'afegeix et-al al final.
  En cas que un mateix autor signi més d'un article en el mateix número, els numerem (v1-n1-fernandez-1; v1-n1-fernandez-2, etc.).
  Si són diferents autors amb el mateix cognom, podem afegir el segon cognom per diferenciar-los.
   
 5. La numeració de les pàgines dels articles serà correlativa durant tot el volum anual, per les revistes que editin més d'un número a l'any. Sempre s'utilitzarà numeració aràbiga.
   
 6. Hi ha l'opció de penjar tot el número sencer a l'apartat "Galerades del número".


   
 7. Abans de publicar, fer una comprovació dels continguts a "Previsualització del número".  Elements a comprovar:
  • Metadades
   • S'han actualitzat les metadades dels artícles a l'OJS (títol, resum, paraules clau) , copiant les de la versió revisada i corregida que es publica al PDF. S'ha d'utilitzar la finestra HTML per enganxar el text en els camps que ho permeti.
   • S'han carregat les traduccions del títol, resum, paraules clau a tots els idiomes de navegació de la revista.
   • S'ha ajustat correctament la llengua de la tramesa a les metadades.
   • S'han actualitzat les referències copiant les de la versió revisada i corregida que es publica al PDF. Evitar utilitzar els angles <> a les URLs de la bibliografia que carreguem a l'OJS.
  • Galerades
   • S'ha penjat l´última versió del PDF.
   • S'ha etiquetat correctament el PDF i l'Identificador de galerades públiques seguint la fòrmula "xx-pdf-yy" on "xx" és l'identificador d'article i "yy" l'idioma: ca, català; es, espanyol; en, anglès; it, italià; fr, francès, etc. També s'ha ajustat la llengüa del PDF. Per accedir pestanya Edició (de cada article) > Maquetació > Format de les galerades > Edita (al pdf en qüestió)
   • Si tenim la traducció d'un article a un segon idioma que també volem publicar, cal fer-ho en aquest apartat com una altra galerada, mai com un nou article, i fer els mateixos ajustos.