Servei de Revistes Digitals (ReDi-UAB)

 

Què és el servei de Revistes Digitals de la UAB?

És un servei que ofereix als editors de la Universitat Autònoma de Barcelona el suport i el sistema informàtic per a la gestió de les revistes científiques d'accés obert en format electrònic, per consolidar-ne la producció amb criteris de qualitat, contribuir a la difusió i a una major visibilitat de les revistes i millorar-ne el posicionament en els índexs d’impacte de referència dins dels àmbits científic i investigador.

 

Què no és el servei de Revistes Digitals de la UAB?

Actualment el servei es centra en la publicació de revistes científiques amb Open Journal Systems (OJS), un sistema de gestió i publicació de codi obert.

 

Qui ofereix el servei?

El Servei de Publicacions de la UAB.