Que ofereix el ReDi

 

 • Gestor de revistes electròniques: Es posa en disposició de la revista una eina web (OJS) que assistirà en el circuit de publicació i difusió de la revista i que consta de:
  • Gestor de revistes OJS instal·lat al servidor ReDi de la OAID.
  • Imatge corporativa UAB
  • Espai de disc i ample de banda sense límits apreciables per l'usuari final.
  • Actualització i manteniment de l'OJS instal·lat.
  • Manteniment i recuperació de còpies de seguretat.
 • Suport tècnic i funcional (helpdesk): es facilita un servei per donar suport bàsic als usuaris en el funcionament, incidències relacionades amb l'eina web i en el procediment d'alta de noves revistes. Per les incidències funcionals es disposa d'un gestor d'incidències, on es poden reportar i consultar els problemes sorgits en les altres revistes donades d'alta al servei.
 • Formació: s'ofereix un programa de formació complert, amb la col·laboració de l’IDES, per a les persones que actuïn com a gestors de les revistes científiques i per a les persones de l'equip de la revista que utilitzin l’aplicació.
 • Dinamització i millora: el servei vetlla, en la mesura de les seves possibilitats, per mantenir actives les revistes afiliades (des de la comissió ReDi) i persegueix l'excel·lència editorial i tècnica, facilitant el rigor editorial i plantejant millores tecnològiques.
 • Manteniment i desenvolupaments tècnics: el servei realitzarà les actualitzacions i millores pertinents en les eines tecnològiques.