Ciències

Ciències

Ciències és una revista del i per al professorat de ciències de totes les escoles de Catalunya i altres territoris de parla catalana. S’hi publiquen articles relacionats amb la pràctica educativa dins de l’educació científica. La revista pretén ser un espai per reflexionar entorn de l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències, per presentar recursos i experiències didàctiques innovadores, i per compartir i intercanviar amb la comunitat iniciatives i bones pràctiques.
La revista Ciències no pretén ser una revista de recerca, sinó un espai on compartir experiències i reflexions sobre l’ensenyament de les ciències en els diferents nivells escolars, i aquest plantejament s’ha de reflectir tant en el contingut dels articles com en l’estil de redacció. Tot article ha de ser concebut com una eina per comunicar idees didàctiques que puguin ser d’utilitat per a la resta del professorat.

Estat: 
Identification
eISSN: 
1699-6712