Documents d'Anàlisi Geogràfica

Documents d'Anàlisi Geogràfica

Documemts d'Anàlisi Geogràfica és una revista acadèmica adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes.

Estat: 
Identification
ISSN: 
0212-1573
eISSN: 
2014-4512
Cover