grafica

grafica

grafica és la conseqüència lògica de l’experiència d’anys en la reiterada tasca de recerca científica en disseny gràfic i la conseqüent finalitat acadèmica i pedagògica dels coneixements adquirits des d’aquesta perspectiva en l’especialitat vers la transferència de competències als estudiants i a la societat en general.

grafica està especialitzada en disseny gràfic i està oberta a les més àmplies perspectives que sobre el disseny es puguin adoptar. Els seus continguts poden ser representatius d’aquestes múltiples perspectives però no tindran cabuda aquells que siguin presentats des d’una metodologia no científica.

grafica té la voluntat de ser àgora universal on debatre els avenços que sobre el disseny gràfic es van aportant des de la comunitat científica i acadèmica en benefici de la transferència de coneixement en el camp del disseny gràfic i de la innovació i millora del mateix.

Estat: 
Identification
eISSN: 
2014-9298
Cover