Papers. Revista de Sociologia

Papers. Revista de Sociologia

Papers és una publicació fundada pel Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1972; és la degana de les revistes catalanes de sociologia i una de les primeres a tot Espanya. És una revista especialitzada en temes sociològics, oberta al'ampli ventall de problemes que d'altres ciències socials analitzen i investiguen, des de la seva perspectiva. A les seves pàgines hi tenen cabuda els temes més representatius de les ciències socials a Espanya i al món occidental, en general. Així, s'hi han publicat els debats teòrics i metodològics d'actualitat en les diferents ciències socials, la investigació més recent sobre temes d'interès prioritari en les ciències socials; i també hi trobem el seguiment analític de l'evolució de l'estructura social espanyola, al doble nivell de l'Estat i de les autonomies.

Estat: 
Identification
ISSN: 
0210-2862
eISSN: 
2013-9004
DOI: 
10.5565/rev/papers
Cover